szesnosty

szesnosty – szesnasty (pol.); sechzehnte (ger.); šestnáctý (cze.); sixteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowyszesnosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...szesnosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...szesnosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...szesnoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... szesności; szesnoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...szesnoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...szesnostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...szesnostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...szesnostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...szesnostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...szesnostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...szesnostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...szesnostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... szesnostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... szesnostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
szesnostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...szesnostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... szesnosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..szesnosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... szesnoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
szesnostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... szesnoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
szesnostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...szesnostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...szesnostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...szesnostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...szesnostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...szesnostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..szesnostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...szesnostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...szesnostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...szesnostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...szesnosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...szesnosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... szesnoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szesności; szesnoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szesnoste
liczebnik głōwny (wiela)szesnoście

 

Szesnostego października w tysiōnc dziewiynćset siedymdziesiōntym ôsmym roku ôbrali Poloka za papiyża.

Latoś je już szesnosto rocznica, jak starzik umrzyli.

Podej dalij…