szkartować

szkartować (sie) – przewijać, przewracać kartki

bezokolicznikszkartować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkartuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkartujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkartuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkartujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkartujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkartujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkartowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkartowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkartowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkartowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkartowaliście; żeście szkartowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkartowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkartowała żech; szkartowałach; żech szkartowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkartowała żeś; szkartowałaś; żeś szkartowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkartowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkartowały my; my szkartowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkartowałyście; żeście skartowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkartowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkartowało żech; żech szkartowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkartowało żeś; żeś szkartowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkartowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkartowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkartowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkartowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkartowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkartowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkartowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkartowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkartowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkartowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkartowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkartowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były skartowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkartowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkartowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkartowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkartuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkartuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkartujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkartujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkartowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkartowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.skartowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkartowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkartowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkartowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkartowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkartowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkartowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkartowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkartowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkartowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkartowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkartowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkartowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkartowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkartowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkartowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkartowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkartowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkartowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkartowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkartowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkartowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkartowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkartowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkartowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkartowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkartowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkartowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szkartowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szkartowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szkartowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szkartowali; bydymy szkartować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szkartowali; bydziecie szkartować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szkartowali; bydōm szkartować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szkartowała; byda szkartować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szkartowała; bydziesz szkartować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szkartowała; bydzie szkartować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szkartowały; bydymy szkartować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szkartowały; bydziecie szkartować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szkartowały; bydōm szkartować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szkartowało; byda szkartować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szkartowało; bydziesz szkartować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szkartowało; bydzie szkartować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkartowany
rzeczownik odczasown.szkartowani
Rybnik

 

Niy szkartuj mi tych kartkōw, co byda wiedzioł, kaj żech skōńczōł.

Podej dalij…