szkōłka

szkōłka – przedszkole (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szkōłka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkōłki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkōłce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szkōłka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szkōłkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szkōłce
Wołacz l. poj. Ty…szkōłko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szkōłki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkōłek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkōłkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szkōłki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szkōłkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szkōłkach
Wołacz l. mn. Wy…szkōłki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: We szkōłce je piyknie, bo je tam dużo graczkōw a mało uczynio.

PL: W przedszkolu jest pięknie,  bo jest tam dużo zabawek, a mało nauki.

 

SI: Jo do szkōłki niy chodziōł, posłali mie dziepiyro do piyrszej klasy.

PL: Ja nie chodziłem do przedszkola, wysłali mnie dopiero do pierwszej klasy.

 

SI: Dzisio we szkōłce nauczyli my sie piyknej pieśniczki.

PL: Dzisiaj w przedszkolu nauczyliśmy się pięknej piosenki.

 

Podej dalij…