szkrobać

szkrobać sie) – obierać (pol.)

bezokolicznikszkrobać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkrobiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkrobie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkrobiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkroboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkroboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkroboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkrobali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkrobaliście; żeście szkrobali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkrobali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkrobała żech; szkrobałach; żech szkrobała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkrobała żeś; szkrobałaś; żeś szkrobała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkrobała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkrobały my; my szkrobały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkrobałyście; żeście szkrobały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkrobały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkrobało żech; żech szkrobało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkrobało żeś; żeś szkrobało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkroboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkrobali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkrobała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szkrobały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkrobało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkrobej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkrobie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkrobejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkroboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkroboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szkroboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkrobali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkrobali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkrobali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkrobała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkrobała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkrobała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkrobały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkrobały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkrobały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkrobało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkrobało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkrobało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkroboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkrobali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkrobała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkrobały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkrobało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szkroboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szkroboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szkroboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szkrobali; bydymy szkrobać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szkrobali; bydziecie szkrobać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szkrobali; bydōm szkrobać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szkrobała; byda szkrobać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szkrobała; bydziesz szkrobać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szkrobała; bydzie szkrobać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szkrobały; bydymy szkrobać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szkrobały; bydziecie szkrobać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.byōm szkrobały; bydōm szkrobać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szkrobało; byda szkrobać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szkrobało; bydziesz szkrobać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szkrobało; bydzie skrobać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkrobany
rzeczownik odczasown.szkrobani
Rybnik

POL: obierać np. ziemniaki. warzywa.

 

Tyś już prziszoł z roboty, a jo dziepiyro kartofle szkrobia.

Szkrobej już te kartofle z a jo naszykuja zupa.

 

Podej dalij…