szkrobaka

szkrobaka – stara, zdarta miotła brzozowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szkrobaka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkrobaki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkrobace
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szkrobaka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szkrobakōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szkrobace
Wołacz l. poj. Ty…szkrobako
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szkrobaki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkrobakōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkrobakōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szkrobaki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szkrobakami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szkrobakach
Wołacz l. mn. Wy…szkrobaki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Jako to chcesz takōm szktrobakōm tyn plac pozamiatać?

PL: Jak to chcesz taką zdartą miotłą to podwórko pozmiatać?

 

SI: Niy mosz lepszej tej szkrobaki?

PL: Nie masz lepszej tej miotły?

 

SI: Grabiami byś wiyncyj pograbiōł, niż takōm szkrobakōm zamieciesz.

PL: Grabiami więcej byś pograbił, niż taką starą miotłą zmieciesz.

 

Podej dalij…