szkrōbić

szkrōbić (sie) – krochmalić (pol.)

bezokolicznikszkrōbić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkrōbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkrōbisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkrōbi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkrōbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkrōbicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkrōbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkrōbiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkrōbiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkrōbiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkrōbiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkrōbiyliście; żeście szkrōbiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkrōbiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkrōbiyła żech; szkrōbiyłach; żech szkrōbiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkrōbiyła żeś; szkrōbiyłaś; żeś szkrōbiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkrōbiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkrōbiyły my; my szkrōbiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkrōbiyłyście; żeście szkrōbiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkrōbiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkrōbiyło żech; żech szkrōbiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkrōbiyło żeś; żeś szkrōbiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkrōbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkrōbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkrōbiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkrōbiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkrōbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkrōbiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkrōbiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkrōbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkrōbiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkrōbiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkrōbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkrōbiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szkrōbiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkrōbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkrōbiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkrōbiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkrōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkrōbi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkrōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkrōbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkrōbiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkrōbiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szkrōbiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkrōbiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkrōbiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkrōbiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkrōbiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkrōbiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkrōbiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkrōbiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkrōbiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkrōbiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkrōbiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkrōbiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkrōbiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkrōbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkrōbiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkrōbiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkrōbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkrōbiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkrōbiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkrōbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkrōbiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkrōbiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkrōbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkrōbiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkrōbiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkrōbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkrōbiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkrōbiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szkrōbiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szkrōbiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szkrōbiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szkrōbiyli; bydymy szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szkrōbiyli; bydziecie szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szkrōbiyli; bydōm szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szkrōbiyła; byda szkrōbić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szkrōbiyła; bydziesz szkrōbić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szkrōbiyła; bydzie szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szkrōbiyły; bydymy szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szkrōbiyły; bydziecie szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szkrōbiyły; bydōm szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szkrōbiyło; byda szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szkrōbiyło; bydziesz szkrōbić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szkrōbiyło; bydzie szkrōbić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkrōbiōny
rzeczownik odczasown.szkrōbiyni
Rybnik

 

Czamuś zaś tak fest te pierziny szkrōbiyła, dyć w tym spać niy idzie.

Terazki sie już pierzynōw niy szkrōbi.

Podej dalij…