szkut

szkut – włos (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szkut
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkuta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkutowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szkut
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szkutym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szkucie
Wołacz l. poj. Ty…szkucie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szkuty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szkutōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szkutōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szkuty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…szkutami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szkutach
Wołacz l. mn. Wy…szkuty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: włos w znaczeniu pejoratywnym.

 

Czamu żes se zaś tych szkutōw niy poczosoł.

Te twoji szkuty i we zupie idzie trefić.

Kedy pudziesz do golacza z tymi szkutami?

Podej dalij…