szkyrtnyć

szkyrtnyć (sie) – potrzeć (pol.)

bezokolicznikszkyrtnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szkyrtna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szkyrtniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szkyrtnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szkyrtnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szkyrtniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szkyrtnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szkyrtnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szkyrtnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szkyrtnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szkyrtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szkyrtliście; żeście szkyrtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szkyrtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szkyrtła żech; szkyrtłach; żech szkyrtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szkyrtła żeś; szkyrtłaś; żeś szkyrtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szkyrtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szkyrtły my; my szkyrtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szkyrtłyście; żeście szkyrtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szkyrtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szkyrtło żech; żech szkyrtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szkyrtło żeś; żeś szkyrtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szkyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szkyrtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szkyrtnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szkyrtnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szkyrtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szkyrtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szkyrtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szkyrtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szkyrtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szkyrtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szkyrtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szkyrtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szkyrtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szkyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szkyrtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szkyrtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szkyrtnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szkyrtnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szkyrtnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szkyrtnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szkyrtnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szkyrtnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szkyrtnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szkyrtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szkyrtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szkyrtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szkyrtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szkyrtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szkyrtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szkyrtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szkyrtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szkyrtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szkyrttło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szkyrtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szkyrtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szkyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szkyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szkyrtnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szkyrtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szkyrtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szkyrtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szkyrtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szkyrtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szkyrtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szkyrtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szkyrtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szkyrtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szkyrtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szkyrtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szkyrtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszkyrtnyty
rzeczownik odczasown.szkyrtnyci
Rybnik

POL: potrzeć zapałkiem o pudełko z siarką, potrzeć butem o podłoże w czasie chodu.

 

Jeszcze roz szkyrtniesz strzewikym ô asfalt, to koża ci ich sebuć a pudziesz po bosoku.

Szkyrtnij yno kołek a podpol mi sam ta gazeta, coby słożyć ôgyń we piecu.

 

Podej dalij…