szlajer

szlajer – welon (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szlajer
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szlajera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szlajerowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szlajer
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szlajerym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szlajerze
Wołacz l. poj. Ty…szlajerze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szlajery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szlajerōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szlajerōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szlajery
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szlajerami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szlajerach
Wołacz l. mn. Wy…szlajery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Młodo pani szła we dłōgim biołym szlajerze.

PL: Pani młoda szła w długim białym welonie.

 

SI: Drōżki niōsły szlajer za młodōm paniōm.

PL: Druhny niosły welon za panią młodą.

 

Podej dalij…