szlajfka

szlajfka – wstążka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szlajfka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szlajfki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szlajfce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szlajfka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szlajfkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szlajfce
Wołacz l. poj. Ty…szlajfko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szlajfki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szlajfek; szlajfkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szlajfkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szlajfki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szlajfkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szlajfkach
Wołacz l. mn. Wy…szlajfki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej ci zawiōnża te szlajfki do warkoczōw.

PL: Daj, zawiążę ci te wstążki do warkoczy.

 

SI: Sam mosz szlajfka a zawiōnzej piyknie te tulpy.

PL: Tutaj masz wstążkę i zawiąż pięknie te tulipany.

 

Podej dalij…