szmak

szmak – smak

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmak
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmak
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmakowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmak
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmakym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmaku
Wołacz l. poj. Ty…szmaku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmaki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmakōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmakōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmaki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmakami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmak
Wołacz l. mn. Wy…szmak
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Musicie se kożdy sōm doprawić ta zupa, bo kożdy mo inkszy szmak.

Jo dzisiej niy mōm szmaku, bo żech wczora trocha popiōł.

Te pozimki sōm jakiś taki bez szmaku, choćby sztuczne.

Podej dalij…