szmugel

szmugel – przemyt (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmugel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmuglu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmugel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmuglym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmuglu
Wołacz l. poj. Ty…szmuglu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmugle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmugli; szmuglōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmugle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmuglami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmuglach
Wołacz l. mn. Wy…szmugle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Ciebie kedy dropnōm na tym szmuglu, a cie zawrzōm.

PL: Ciebie kiedyś dopadną na tym przemycie i cię zamkną.

 

SI: Jo tam ze szmuglym niy chca mieć nic do czyniynio.

PL: Ja tam z przemytem nie chcę mieć nic wspólnego.

 

SI: Przed wojnōm to sm dziepiyro bōł szmugel bez granica.

PL: Przed wojną to tutaj dopiero był przemyt przez granicę.

 

Podej dalij…