szmuglyra

szmuglyra – przemytniczka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmuglyra
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmuglyry
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglyrze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmuglyra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmuglyrōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmuglyrze
Wołacz l. poj. Ty…szmuglyro
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmuglyry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmuglyrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglyrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmuglyry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmuglyrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmuglyrach
Wołacz l. mn. Wy…szmuglyry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: To je staro szmuglyra, ôna sztyjc mandle a rōzynki prziwozi z Czechōw.

PL: To jest stara przemytniczka, ona ciągle przywozi z Czech migdały i rodzynki.

 

SI: Dej se pozōr z tōm szmuglyrōm, aż ci przi niyj niy zawrzōm.

PL: Uważaj z tą przemytniczką, żeby cię przy niej nie zamknęli.

 

SI: Zaś sam te szmuglyry stojōm przi tej granicy.

PL: Znowu tutaj te przemytniczki stoją przy tej granicy.

Podej dalij…