szmuglyrz

szmuglyrz – przemytnik (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmuglyrz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmuglyrza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglyrzowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmuglyrza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmuglyrzym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmuglyrzu
Wołacz l. poj. Ty…szmuglyrzu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…smuglyrze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmuglyrzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmuglyrzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmglyrzōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmuglyrzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmuglyrzach
Wołacz l. mn. Wy…szmuglyrze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Przed wojnōm było sam dużo szmuglyrzy, co szmuglowali bez granica ludzi, abo towor.

PL: Przed wojną było tutaj dużo przemytników, którzy przemycali przez granicę ludzi, albo towar.

 

SI: Tyn szmuglyrz ci przeszmugluje bez granica wszystko, yno musisz mu zapłacić.

PL: Ten przemytnik przemyci ci przez granicę wszystko, tylko musisz mu zapłacić.

 

SI: Możesz kupić gorzoła ôd jakigo szmuglyrza, yno musisz se dać pozōr, bo to tyż sōm wichlyrze, aż ci wody niy sprzedo.

PL: Możesz kupić wódkę od jakiegoś przemytnika, tylko musisz uważać, bo to także są oszuści, żeby ci wody nie sprzedał.

 

Podej dalij…