szmyra

szmyra – smar, towot (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmyra
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyry
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmyra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmyrōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmyrze
Wołacz l. poj. Ty…szmyro
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmyry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmyry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmyrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmyrach
Wołacz l. mn. Wy…szmyry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Coś ty zaś robiōł, mosz całe galoty ôd szmyry?

PL:  Co ty znowu zrobiłeś, masz całe spodnie od smaru?

 

SI: Musisz namazać te kōłko we karze szmyrōm, coby tak niy piszczało.

PL: Musisz nasmarować to koło w taczce smarem, żeby tak nie piszczało.

 

SI: Umyj se te rynce ôd szmyry przed jedzyniym.

PL: Umyj sobie te ręce od smaru przed jedzeniem.

 

Podej dalij…