szmyrgel

szmyrgel – szlifierka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szmyrgel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyrgla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrglowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szmyrgel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szmyrglym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szmyrglu
Wołacz l. poj. Ty…szmyrglu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szmyrgle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szmyrglōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szmyrglōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szmyrgle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szmyrglami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szmyrglach
Wołacz l. mn. Wy…szmyrgle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Nabruś mi tyn nōż na szmyrglu.

PL: Naostrz mi ten nóż na szlifierce.

 

SI: Te ôstre szplitry musisz szmyrglym zeszmyrglować.

PL: Te ostre zadziory musisz zeszlifować szlifierką.

 

Podej dalij…