szmyrglować

szmyrglować (sie) – szlifować (pol.)

bezokolicznikszmyrglować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szmyrgluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szmyrglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szmyrgluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szmyrglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szmyrglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szmyrglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szmyrglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szmyrglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szmyrglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szmyrglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szmyrglowaliście; żeście szmyrglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szmyrglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szmyrglowała żech; szmyrglowałach; żech szmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szmyrglowała żeś; szmyrglowałaś; żeś szmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szmyrglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szmyrglowały my; my szmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szmyrglowałyście; żeście szmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szmyrglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szmyrglowało żech; żech szmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szmyrglowało żeś; żeś szmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szmyrglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szmyrglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szmyrglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szmyrglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szmyrgluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szmyrgluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szmyrglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szmyrglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szmyrglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szmyrglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szmyrglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szmyrglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szmyrglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szmyrglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szmyrglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szmyrglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szmyrglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szmyrglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szmyrglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szmyrglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szmyrglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szmyrglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szmyrglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szmyrglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szmyrglowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szmyrglowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szmyrglowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szmyrglowali; bydymy szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szmyrglowali; bydziecie szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szmyrglowali; bydōm szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szmyrglowała; byda szmyrglować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szmyrglowała; bydziesz szmyrglować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szmyrglowała; bydzie szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szmyrglowały; bydymy szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szmyrglowały; bydziecie szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szmyrglowały; bydōm szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szmyrglowało; byda szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szmyrglowało; bydziesz szmyrglować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szmyrglowało; bydzie szmyrglować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszmyrglowany
rzeczownik odczasown.szmyrglowani
Rybnik

Wejź se brele, jak co szmyrglujesz, aż ci jaki szpliter niy wleci do ôka.

Pōł godziny to szmyrgluja, ta szruba, a poprawy niy widać.

Jo dycko te ôstre kanty szmyrgluja, aż sie kery niy urznie.   (cz: ur-znie)

 

Podej dalij…