sznupać

sznupać (sie) – przeszukiwać, węszyć; grzebać (pol.)

bezokoliczniksznupać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sznupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sznupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sznupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sznupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sznupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sznupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sznupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sznupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sznupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sznupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sznupaliście; żeście sznupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sznupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sznupała żech; sznupałach; żech sznupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sznupała żeś; sznupałaś; żeś sznupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sznupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sznupały my; my sznupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sznupałyście; żeście sznupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sznupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sznupało żech; żech sznupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sznupało żeś; żeś sznupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sznupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sznupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sznupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sznupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sznupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sznupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sznupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sznupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sznupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sznupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sznupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sznupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sznupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sznupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sznupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sznupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sznupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sznupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sznupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sznupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sznupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sznupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sznupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sznupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sznupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sznupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sznupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sznupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sznupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sznupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sznupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sznupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sznupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sznupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sznupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sznupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sznupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sznupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sznupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sznupoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sznupoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie snupoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sznupali; bydymy sznupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sznupały; bydziecie sznupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos. bydōm sznupały; bydōm sznupać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sznupała; byda sznupać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sznupała; bydziesz sznupać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sznupała; bydzie sznupać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sznupały; bydymy sznupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sznupały; bydziecie sznupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sznupały; bydōm sznupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sznupało; byda sznupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sznupało; bydziesz sznupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sznupało; bydzie sznupać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysznupany
rzeczownik odczasown.sznupani
Rybnik

POL: (1) przeszukiwać, grzebać w czyichś rzeczach bez zgody właściciela. W tym wypadku pojęcie „sznupać” ma raczej znaczenie pejoratywne; (2) szukać czegoś, np w internecie (2) wciągać nosem tabakę.

 

Sam mosz trocha tabaki a sznupej.

Cóż zaś tam sznupiesz w tej mojij szuflodzie?

Kery mi zaś sam sznupoł w tym szranku?]

Musza posznupać we internecu, możno co znojda/

 

Podej dalij…