szpagat

szpagat – sznurek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpagat
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpagatu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpagatowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpagat
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpagatym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpagacie
Wołacz l. poj. Ty…szpagacie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpagaty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpagatōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpagatōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpagaty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpagatami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpagatach
Wołacz l. mn. Wy…szpagaty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kedy sprawisz tyn zōmek we fōrtce, dłōgo jeszcze mōm jōm wiōnzać szpagatym?

PL: Kiedy naprawisz ten zamek w furtce, długo mam jeszcze wiązać ją sznurkiem?

 

SI: Dej mi sam kōnsek szpagatu, aż se te galoty swiōnża, bo mi sie knefel urwoł.

PL: Daj mi tutaj kawałek sznurka, żebym mógł sobie te spodnie związać, bo mi się guzik urwał.

 

SI: Wyciōngnij tyn szpagat ze słōmy, aż go krowa niy zeżere.

PL: Wyjmij ten sznurek ze słomy, żeby go krowa nie zjadła.

 

Podej dalij…