szpanga

szpanga – wsuwka, spinka, kajdany (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpanga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpangi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpandze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpanga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpangōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpandze
Wołacz l. poj. Ty…szpango
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpangi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpangōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpangōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpangi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpangami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpangach
Wołacz l. mn. Wy…szpangi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) wsuwka do włosōw; (2) spinka do zamykania słoikōw na gumkę ze szklaną pokrywką przd gotowaniem; (3) kajdany.

 

SI:   Pozawiyrej te krauzy, a pozapinej szpangi, yno dej pozōr, czy gōminy sōm dobrze wrażōne.

PL: Pozamykaj te słoje i pozapinaj spinki, tylko zwróć uwagę, czy gumki są dobrze włożone.

 

SI: Dej, ci te włosy zapna szpangōm, coby ci do ôczōw niy leciały.

PL: Daj, zapnę ci te włosy spinką, żeby nie leciały ci do włosów.

 

SI: Poprow se ta szpanga we włosach, bo jōm stracisz.

PL: Popraw sobie tę spinkę we włosach, bo ją zgubisz.

Podej dalij…