szperhok

szperhok – wytrych (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szperhok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szperhoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szperhokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szperhok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szperhokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szperhoku
Wołacz l. poj. Ty…szperhoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szperhoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szperhokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szperhokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szperhoki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…szperhokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szperhokach
Wołacz l. mn. Wy…szperhoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zōńdź po Zigusia, ôn ci kożde dźwiyrze szperhokym ôtworzi.

PL: Pójdź do Zygmunta, on ci każde drzwi wytrychem otworzy.

 

SI: Doczkej, jo ci szperhokym ôtworza te dźwiyrze, a potym se tyn zōmek zmiynisz.

PL: Zaczekaj, ja ci otworzę te drzwi wytrychem, a później wymienisz sobie zamek.

 

SI: Bez szperhoka tego niy ôtworzisz.

PL: Bez wytrycha tego nie otworzysz.

 

 

Podej dalij…