szpetniejszy

szpetniejszy – brzydszy (pol.)

przymiotnikszpetniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...szpetniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...szpetniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...szpetniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... szpetniejsi; szpetniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...szpetniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...szpetniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...szpetniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...szpetniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...szpetniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...szpetniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...szpetniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...szpetniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... szpetniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... szpetniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
szpetniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...szpetniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... szpetniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..szpetniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... szpetniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
szpetniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... szpetniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
szpetniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...szpetniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...szpetniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...szpetniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...szpetniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...szpetniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..szpetniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...szpetniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...szpetniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...szpetniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...szpetniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...szpetniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... szpetniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szpetniejsi; szpetniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szpetniejsze
stop. równy przymiotn.. szpetny
przysłówek (jak? jako?)szpetniejszy; szpetniyj

 

Po przebudowie tyn zōmek je szpetniejszy, jak piyrwej.

Ta nowo aktorka je szpeniejszo ôd tej starej.

Te nowe logo ôd tej fyrmy je szpetniejsze.

Latoś mieli my szpetniejszo pogoda, jak ôński rok.

Podej dalij…