szpicować

szpicować (sie) – ostrzyć (pol.)

bezokolicznikszpicować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szpicuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szpicujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szpicuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szpicujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szpicujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szpicujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szpicowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szpicowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szpicowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szpicowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szpicowaliście; żeście szpicowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szpicowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szpicowała żech; szpicowałach; żech szpicowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szpicowała żeś; szpicowałaś; żeś szpicowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szpicowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szpicowały my; my szpicowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szpicowałyście; żeście szpicowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szpicowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szpicowało żech; żech szpicowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szpicowało żeś; żeś szpicowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szpicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szpicowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szpicowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szpicowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szpicowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szpicowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szpicowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szpicowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szpicowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szpicowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szpicowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szpicowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szpicowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szpicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szpicowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szpicowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szpicuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szpicuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szpicujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szpicujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szpicowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szpicowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szpicowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szpicowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szpicowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szpicowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szpicowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szpicowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szpicowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szpicowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szpicowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szpicowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szpicowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szpicowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szpicowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szpicowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szpicowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szpicowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpicowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szpicowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szpicowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szpicowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szpicowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szpicowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szpicowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szpicowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szpicowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szpicowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szpicowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szpicowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szpicowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szpicowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szpicowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szpicowali; bydymy szpicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szpicowali; bydziecie szpicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szpicowali; bydōm szpicować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szpicowała; byda szpicować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szpicowała; bydziesz szpicować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szpicowała; bydzie szpicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szpicowały; bydymy szpicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szpicowały; bydziecie szpicować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szpicowały; bydōm szpicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szpicowało; byda szpicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szpicowało; bydziesz szpicować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szpicowało; bydzie szpicować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszpicowany
rzeczownik odczasown.szpicowani
Rybnik

POL: ostrzyć, szpicować np. ołówki, kredki.

 

SI: Niy łōmej tak tych kredek, bo jo ci ich niy byda sztyjc szpicowoł.

PL: Nie łam tak tych kredek, bo ja nie będę ci ich ciągle ostrzył.

 

SI: Jo se sztyjc szpicuja tyn blajsztyft, a keryś mi go łōmie.

PL: Ja sobie ciągle ostrzę ten ołówek, a ktoś mi go łamie.

 

Podej dalij…