szporować

szporować (sie) –  oszczędzać (pol.)

bezokolicznikszporować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szporuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szporujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szporuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szporujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szporujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szporujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szporowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szporowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szporowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szporowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szporowaliście; żeście szporowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szporowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szporowała żech; szporowałach; żech szporowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szporowała żeś; szporowałaś; żeś szporowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szporowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szporowały my; my szporowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szporowałyście; żeście szporowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szporowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szporowało żech; żech szporowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szporowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szporowało żeś; żeś szporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szporowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szporowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szporowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szporowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szporowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szporuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szporuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szporujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szporujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szporowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szporowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szporowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szporowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szporowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szporowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szporowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szporowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szporowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szporowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szporowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szporowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szporowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szporowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szporowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szporowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szporowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szporowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szporowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szporowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szporowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szporowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szporowali; bydymy szporować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szporowali; bydziecie szporować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szporowali; bydōm szporować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szporowała; byda szporować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szporowała; bydziesz szporować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szporowała; bydzie szporować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szporowały; bydymy szporować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szporowały; bydziecie szporować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szporowały; bydōm szporować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szporowało; byda szporować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szporowało; bydziesz szporować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szporowało; bydzie szporować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszporowany
rzeczownik odczasown.szporowani
Rybnik

 

Chcesz se kupić koło, tōż szporuj a se kup.

Latoś niy jadymy na żodne wczasy, bo szporujymy na auto.

 

Podej dalij…