szport

szport – sport (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szport
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szportu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szportowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szport
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szportym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szporcie
Wołacz l. poj. Ty…szporcie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szporty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szportōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szportōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szporty
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…szportami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szportach
Wołacz l. mn. Wy…szporty
Przimiotnik (jaki? czyj?)szportowy

 

Chłopy rade ôglōndajōm szport we telewizorze.

Jo wola szport ôglōndać a niy sōm lotać za balym.

Podej dalij…