szprycować

szprycować (sie) – wstrzykiwać, wtryskiwać (pol.)

bezokolicznikszprycować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szprycuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szprycujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szprycuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szprycujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szprycujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szprycujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szprycowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ficprycowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szprycowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szprycowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szprycowaliście; żeście szprycowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szprycowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szprycowała żech; szprycowałach; żech szprycowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szprycowała żeś; szprycowałaś; żeś szprycowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szprycowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szprycowały my; my szprycowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szprycowałyście; żeście szprycowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szprycowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szprycowało żech; żech szprycowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szprycowało żeś; żeś szprycowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szprycowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szprycowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szprycowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szprycowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szprycowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szprycowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szprycowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szprycowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szprycowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szprycowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szprycowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szprycowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szprycowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szprycowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szprycowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szprycowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szprycuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szprycuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szprycujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szprycujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szprycowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szprycowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szprycowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szprycowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szprycowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szprycowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szprycowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szprycowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szprycowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szprycowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szprycowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szprycowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szprycowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szprycowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szprycowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szprycowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szprycowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szprycowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szprycowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szprycowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szprycowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szprycowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szprycowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szprycowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szprycowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szprycowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szprycowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szprycowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szprycowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szprycowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szprycowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szprycowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szprycowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szprycowali; bydymy szprycować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szprycowali; bydziecie szprycować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szprycowali; bydōm szprycować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szprycowała; byda szprycować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szprycowała; bydziesz szprycować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szprycowała; bydzie szprycować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szprycowały; bydymy szprycować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szprycowały; bydziecie szprycować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szprycowały; bydōm szprycować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szprycowało; byda szprycować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szprycowało; bydziesz szprycować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szprycowało; bydzie szprycować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszprycowany
rzeczownik odczasown.szprycowani
Rybnik

 

Ciekawe, czym ôni szprycujōm te tōmaty, że sōm tak dłōgo taki świyże.

Jeszcze roz byda widzieć, że ty sie czymś szprycujesz, to puda z tym na Policyjo.

Podej dalij…