szpyndlik

szpyndlik – szpilka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szpyndlik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpyndlika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpyndlikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szpyndlik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szpyndlikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szpyndliku
Wołacz l. poj. Ty…szpyndliku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szpyndliki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szpyndlikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szpyndlikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szpyndliki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szpynlikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szpyndlikach
Wołacz l. mn. Wy…szpyndliki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Podwiń se te nogawice, a zapnij szpyndlikym, cobych wiedziała ô wiela mōm ci ich skrōcić.

PL: Podwiń sobie te nogawki i zapnij je szpilką, żebym wiedziała o ile mam ci je skrócić.

 

SI: Pozbiyrej te szpyndliki, aż kery na ni niy siednie.

PL: Pozbieraj te szpilki, żeby ktoś na nie nie usiadł.

 

SI: Zawiń te kwoiotki do celefanu a zapnij szpyndlikym na kōńcu.

PL: Zawiń te kwiatki do celofanu i zapnij szpilką na końcu.

 

 

 

Podej dalij…