szpyndlikować

szpyndlikować – oszczędzać przesadnie (pol.)

bezokolicznikszpyndlikować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szpyndlikuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szpyndlikujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szpyndlikuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szpyndlikujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szpyndlikujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.spyndlikujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szpyndlikowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.spyndlikowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szpyndlikowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szpyndlikowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szpyndlikowaliście; żeście szpyndlikowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szpyndlikowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.spyndlikowała żech; szpyndlikowałach; żech szpyndlikowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szpyndlikowała żeś; szpyndlikowałaś; żeś spyndlikowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.spyndlikowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szpyndlikowały my; my szpyndlikowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szpyndlikowałyście; żeście szpyndlikowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szpyndlikowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szpyndlikowało żech; żech szpyndlikowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szpyndlikowało żeś; żeś szpyndlikowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szpyndlikowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szpyndlikowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szpyndlikowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szpyndlikowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szpyndlikowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szpyndlikowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szpyndlikowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szpyndlikowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szpyndlikowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szpyndlikowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szpyndlikowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szpyndlikowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szpyndlikowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szpyndlikowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szpyndlikowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szpyndlikowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szpyndlikuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szpyndlikuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szpyndlikujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech spyndlikujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szpyndlikowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szpyndlikowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szpyndlikowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szpyndlikowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szpyndlikowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szpyndlikowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szpyndlikowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szpyndlikowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szpyndlikowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szpyndlikowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szpyndlikowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szpyndlikowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szpyndlikowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szpyndlikowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szpyndlikowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szpyndlikowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szpyndlikowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szpyndlikowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szpyndlikowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szpyndlikowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szpyndlikowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szpyndlikowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szpyndlikowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szpyndlikowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szpyndlikowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szpyndlikowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szpyndlikowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szpyndlikowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szpyndlikowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szpyndlikowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szpyndlikowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szpyndlikowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szpyndlikowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szpyndlikowali; bydymy szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szpyndlikowali; bydziecie szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szpyndlikowali; bydōm szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szpyndlikowała; byda szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szpyndlikowała; bydziesz szpyndlikować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szpyndlikowała; bydzie szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szpyndlikowały; bydymy szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szpyndlikowały; bydziecie szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szpyndlikowały; bydōm szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szpyndlikowało; byda szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szpyndlikowało; bydziesz szpyndlikować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szpyndlikowało; bydzie szpyndlikować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szpyndlikowani
Rybnik

POL: przenośnie – oszczędzać przesadnie.

 

Dyć już tak niy szpyndlikuj a niy prość tych starych gwoździōw, yno bier nowe.

Ty byś yno szpyndlikowoł a kupowoł łacne, dyć potym zapłacisz trzi razy tela za sprawowani.

Kej by my niy byli szpyndlikowali telki lata, to by my tej chałupy niy postawiyli.

Podej dalij…