szraubsztok

szraubsztok – imadło (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szraubsztok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szraubsztoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szraubsztokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szraubsztok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szraubsztokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szraubsztoku
Wołacz l. poj. Ty…szraubsztoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szraubsztoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szraubsztokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szraubsztokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szraubsztoki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szraubsztokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szraubsztokach
Wołacz l. mn. Wy…szraubsztoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musisz zakryncić ta szruba do szraubsztoka, jak chcesz ta muterka ôdkryncić, bo w rynce jōm niy utrzimiesz.

PL: Musisz zakręcić tę śrubę do imadła, jeżeli chcesz tę nakrętkę odkręcić, bo w ręku jej nie utrzymasz.

 

SI: Zakrynć ta ruła we szraubsztoku, a potym nakrynć na nia mufka.

PL: Zakręć tę rurę w imadle, a potem nakręć na nią mufkę.

 

Podej dalij…