szraubyncjer

szraubyncjer – śrubokręt (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szraubyncjer
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szraubyncjera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szraubyncjerowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szraubyncjer
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szraubyncjerym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szraubyncjerze
Wołacz l. poj. Ty…szraubyncjerze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szraubyncjery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szraubyncjerōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szraubyncjerōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szraubyncjery
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szraubyncjerami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szraubyncjerach
Wołacz l. mn. Wy…szraubyncjery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Przitrzimej mi ta szrauba szraubyncjerym, coby mi sie niy zwyrtała.

PL: Przytrzymaj mi tę śrubę śrubokrętem, żeby mi się nie kręciła

 

SI: Wejź szraubyncjer, a przikrynć ta szrauba, aż sie niy straci.

PL: Weź śrubokręt i przykręć tę śrubę, żeby się nie zgubiła.

 

SI: Niy mōm sam szraubyncjera, bo bych ci to bōł zaroz zakrynciōł.

PL: Nie mam tutaj śrubokręta, bo bym ci to zaraz zakręcił.

 

Podej dalij…