sztauchnyty

sztauchnyty – zwichnięty, zwichrowany, zgięty, skrzywiony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernysztauchnyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...sztauchnyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...sztauchnyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...sztauchnyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... sztauchnyci; sztauchnyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...sztauchnyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...sztauchnytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...sztauchnytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...sztauchnytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...sztauchnytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...sztauchnytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...sztauchnytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...sztauchnytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... sztauchnytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... sztauchnytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
sztauchnytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...sztauchnytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... sztauchnyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..sztauchnyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... sztauchnyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
sztauchnytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... sztauchnyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
sztauchnytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...sztauchnytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...sztauchnytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...sztauchnytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...sztauchnytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...sztauchnytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..sztauchnytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...sztauchnytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...sztauchnytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...sztauchnytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sztauchnyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sztauchnyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sztauchnyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztauchnyci; sztauchnyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztauchnyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: (1) zwichnięty, np. ręka, noga; (2) zwichrowany, zgięty, skrzywiony, jakiś przedmiot, konstrukcja.

 

SI: Ukełznōł żech na lodzie a mōm noga sztauchnyto.

PL: Uślizgnąłem na lodzie i mam zwichniętą nogę.

 

SI: Cōż tyś to zrobiyła z tym kołym, na nim sie niy do jechać, bo tam je cołko rōma sztauchnyto.

PL: Cóż ty zrobiłaś z tym rowerem, na nim nie da się jechać, bo tam jest cała rama skrzywiona.

 

SI: Tyn ôkolnik je sztauchnyty, bo mi sōmsiod trachtorym dō niego dugnōł, bezto tej fōrtki niy idzie zawrzyć.

PL: Ten słupek jest skrzywiony, bo mi sąsiad uderzył do niego traktorem, dlatego tej furtki nie można zamknąć.

 

SI: Niy zdo ci sie, że te zadni kōłko we kole mosz jakiś sztauchnyte?

PL: Nie wydaje ci się, że to tylne koło w rowerze masz jakieś zwichrowane?

Podej dalij…