sztepdeka

sztepdeka – kołdra (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztepdeka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztepdeki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztepdece
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztepdeka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztepdekōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztepdece
Wołacz l. poj. Ty…sztepdeko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztepdeki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztepdekōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztepdekōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztepdeki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztepdekami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztepdekach
Wołacz l. mn. Wy…sztepdeki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Przikryj sie tōm sztepdekōm, bo ci bydzie zima.

PL: Przykryj się tą kołdrą, bo będzie ci zimno.

 

SI: Kej ci je zima pod tōm sztepdekōm, tōż se prziniyś pierzina z gōry.

PL: Skoro jest ci zimno pod tą kołdrą, to przynieś sobie pierzynę ze strychu.

 

Podej dalij…