sztof

sztof – tkanina, materiał, płótno (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztof
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztofu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztofowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztof
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztofym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztofie
Wołacz l. poj. Ty…sztofie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztofy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztofōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztofōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztofy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztofami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztofach
Wołacz l. mn. Wy…sztofy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Starko, wiela trza mi sztofu na taki klajd?

PL: Babciu, ile potrzeba mi materiału na taką suknię?

 

SI: Skōnd to mosz taki piykny sztof?

PL: Skąd to masz taki piękny materiał?

 

SI: Tyn sztof je za hruby, niy poradza go zeszyć mojōm maszynōm.

PL: To płótno jest za grube, nie potrafię go zszyć moją maszyną.

 

Podej dalij…