sztopować

sztopować (sie) – zatrzymywać, zastawiać, cerować (pol.)

bezokoliczniksztopować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztopuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztopujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztopuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztopujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztopujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztopujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztopowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztopowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztopowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztopowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztopowaliście; żeście sztopowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztopowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztopowała żech; sztopowałach; żech sztopowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztopowała żeś; sztopowałaś; żeś sztopowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztopowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztopowały my; my sztopowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztopowałyście; żeście sztopowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztopowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztopowało żech; żech sztopowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztopowało żeś; żeś sztopowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztopowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztopowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztopowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztopowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztopowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztopuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztopuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztopujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztopujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztopowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztopowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztopowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztopowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztopowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztopowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztopowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztopowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztopowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztopowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztopowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztopowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztopowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztopowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztopowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztopowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztopowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztopowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztopowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztopowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztopowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztopowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sztopowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztopowali; bydymy sztopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztopowali; bydziecie sztopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztopowali; bydōm sztopować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztopowała; byda sztopować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztopowała; bydziesz sztopować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztopowała; bydzie sztopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztopowały; bydymy sztopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztopowały; bydziecie sztopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztopowały; bydōm sztopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztopowało; byda sztopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztopowało; bydziesz sztopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztopowało; bydzie sztopować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztopowany
rzeczownik odczasown.sztopowani
Rybnik

POL: (1) zatrzymywać, zastawiać coś będące w ruchu; (2) cerować np. skarpetki, dziurę w nogawce, rękawie.

 

Tyn motor musi coś sztopować, możno kuglagry?

Dyć jo żech ci wczora sztopowała te fuzekle, a zaś sam mosz dziura.

Niy sztopuj tej krajzygi, niech sie pomału kulo po prōznu.

 

 

 

Podej dalij…