sztrajchować

sztrajchować (sie) – malować (pol.); streichen (ger.); malovat (cze.); to paint (eng.)

bezokoliczniksztrajchować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztrajchuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztrajchujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztrajchuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztrajchujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztrajchujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztrajchujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztrajchowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztrajchowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztrajchowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztrajchowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztrajchowaliście; żeście sztrajchowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztrajchowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztrajchowała żech; sztrajchowałach; żech sztrajchowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztrajchowała żeś; sztrajchowałaś; żeś sztrajchowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztrajchowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztrajchowały my; my sztrajchowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztrajchowałyście; żeście sztrajchowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrajchowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztrajchowało żech; żech sztrajchowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztrajchowało żeś; żeś sztrajchowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztrajchowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztrajchowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztrajchowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztrajchowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztrajchowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztrajchowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztrajchowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztrajchowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztrajchowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztrajchowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztrajchowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztrajchowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztrajchuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztrajchuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztrajchujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztrajchujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztrajchowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztrajchowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztrajchowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztrajchowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztrajchowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztrajchowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztrajchowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztrajchowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztrajchowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztrajchowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztrajchowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrajchowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztrajchowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztrajchowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztrajchowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztrajchowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztrajchowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztrajchowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztrajchowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztrajchowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztrajchowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztrajchowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztrajchowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztrajchowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m. bydzie sztrajchowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztrajchowali; bydymy sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztrajchowali; bydzecie sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztrajchowali; bydōm sztrajchowac
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztrajchowała; byda sztrajchować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztrajchowała; bydziesz sztrajchować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztrajchowała; bydzie sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztrajchowały; bydymy sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztrajchowały; bydziecie sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztrajchowały; bydōm sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztrajchowało; byda sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztrajchowało; bydziesz sztrajchować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztrajchowało; bydzie sztrajchować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztrajchowany
rzeczownik odczasown.sztrajchowani
Rybnik

POL: malować, głównie farbą olejną, np. podłogę, drzwi, okna, płot itp.

 

Jutro byda sztrajchowoł delōwka w izbie, tōż niy bydzie szło tam wlyź.

Dzisiej niy mōm czasu sie tego ôbejrzeć, bo sztrajchuja płot.

Dej pozōr, bo żech te dźwiyrze sztrajchowoł, co sie niy przilepisz.

Podej dalij…