sztrajchowani

sztrajchowani – malowanie, lakierowanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztrajchowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrajchowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrajchowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztrajchowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztrajchowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztrajchowaniu
Wołacz l. poj. Ty…sztrajchowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztrajchowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrajchowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrajchowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztrajchowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztrajchowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztrajchowaniach
Wołacz l. mn. Wy…sztrajchowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: malowanie farbą olejną.

 

SI: Kedy sie chycisz tego sztrajchowanio płota?

PL: Kiedy zabierzesz się za malowanie tego płotu?

 

SI: Czamu żeś se niy wziōn rynkawiczkōw ku tymu sztrajchowaniu?

PL: Dlaczego nie wziąłeś rękawiczek do tego malowania?

 

SI: Ôtwōrz se ôkno przi tymu sztrajchowaniu, cobyś mioł luftowani.

PL: Otwórz sobie okno przy tym malowaniu, żebyś miał przewietrzanie.

 

 

Podej dalij…