sztrajk

sztrajk – strajk (pol.); der Streik (ger.); stávka (cze.); strike (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztrajk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrajku
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrajkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztrajk
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztrajkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztrajku
Wołacz l. poj. Ty…sztrajku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztrajki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrajkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrajkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztrajki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztrajkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztrajkach
Wołacz l. mn. Wy…sztrajki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dzisiej na banie je sztrajk, tōż cugym niy zajedziesz, musisz se wziōnś koło.

PL: Dzisiaj jest strajk na kolei, więc pociągiem nie zajedziesz, musisz sobie wziąć rower.

 

SI: Za sztrajk nōm niy zapłacōm.

PL: Za strajk nam nie zapłacą.

 

 

 

Podej dalij…