sztrajkować

sztrajkować – strajkować (pol.)

bezokoliczniksztrajkować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztrajkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztrajkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztrajkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztrajkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztrajkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztrajkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztrajkowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztrajkowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztrajkowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztrajkowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztrajkowaliście; żeście sztrajkowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztrajkowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztrajkowała żech; sztrajkowałach; żech sztrajkowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztrajkowała żeś; sztrajkowałaś; żeś sztrajkowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztrajkowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztrajkowały my; my sztrajkowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szytrajowałyście; żeście sztrajkowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrajkowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztrajkowało żech; żech sztrajkowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztrajkowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztrajkowało żeś; żeś sztrajkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztrajkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztrajkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztrajkowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztrajkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztrajkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztrajkowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztrajkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztrajkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztrajkowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztrajkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztrajkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztrajkowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztrajkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztrajkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztrajkowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztrajkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztrajkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztrajkujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztrajkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztrajkowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztrajkowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztrajkowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztrajkowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztrajkowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztrajkowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztrajkowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztrajkowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztrajkowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztrajkowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztrajkowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrajkowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztrajkowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztrajkowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztrajkowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztrajkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztrajkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztrajkowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztrajkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztrajkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztrajkowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztrajkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztrajkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztrajkowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztrajkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztrajkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztrajkowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztrajkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztrajkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztrajkowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztrajkowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztrajkowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sztrajkowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztrajkowali; bydymy sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztrajkowali; bydziecie sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztrajkowali; bydōm sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztrajkowała; byda sztrajkować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztrajkowała; bydziesz sztrajkować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztrajkowała; bydzie sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztrajkowały; bydymy sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztrajkowały; bydziecie sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztrajkowały; bydōm sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztrajkowało; byda sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztrajkowało; bydziesz sztrajkować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztrajkowało; bydzie sztrajkować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.sztrajkowani
Rybnik

 

SI: Chłopy już dugi tydziyń sztrajkujōm, a żodyn niy chce z nimi godać.

PL: Robotnicy strajkują już drugi tydzień, a nikt nie chce z nimi rozmawiać.

 

SI: We 80-tym roku cołko Polsko sztrajkowała.

PL: W 80-tym roku cała Polska strajkowała.

 

SI: Kej ci niy płacōm, tōż sztrajkuj.

PL: Jeżeli ci nie płacą, to strajkuj.

 

 

Podej dalij…