sztrōm

sztrōm – prąd (pol.); der Strom (ger.); proud (cze.); electricity (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztrōm
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrōmu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrōmowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztrōm
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztrōmym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztrōmie
Wołacz l. poj. Ty…sztrōmie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztrōmy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztrōmōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztrōmōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztrōmy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…sztrōmami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztrōmach
Wołacz l. mn. Wy…sztrōmy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zaś musiało kaj drōty pouruwać, bo niy mōmy sztrōmu po burzy już drugi dziyń.

PL: Znowu musiało gdzieś przewody pozrywać, bo nie mamy prądu po burzy już drugi dzień.

 

SI: Dej pozōr, bo tam je sztrōm, niy styrkej tam pazurōw.

PL: Uważaj, bo tam jest prąd, nie pchaj tam paluchów.

Podej dalij…