sztrykować

sztrykować (sie) – robić na drutach (pol.)

bezokoliczniksztrykować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztrykuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztrykujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztrykuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztrykujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztrykujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztrykujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztrykowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztrykowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztrykowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztrykowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szytrkowaliście; żeście sztrykowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztrykowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztrykowała żech; sztrykowałach; żech sztrykowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztrykowała żeś; sztrykowałaś; żeś sztrykowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztrykowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztrykowały my; my sztrykowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztrykowałyście; żeście sztrykowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrykowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztrykowało żech; żech sztrykowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztrykowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztrykowało żeś; żeś sztrykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztrykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztrykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztrykowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztrykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztrykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztrykowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztrykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztrykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztrykowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztrykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztrykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztrykowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztrykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztrykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztrykowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztrykuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztrykuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztrykujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztrykujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztrykowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztrykowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztrykowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztrykowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztrykowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztrykowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztrykowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztrykowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztrykowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztrykowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztrykowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztrykowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztrykowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztrykowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztrykowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztrykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztrykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztrykowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztrykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztrykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztrykowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztrykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztrykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztrykowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztrykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztrykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztrykowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztrykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztrykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztrykowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztrykowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztrykowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sztrykowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztrykowali; bydymy sztrykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztrykowali; bydziecie sztrykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztrykowali; bydōm sztrykować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztrykowała; byda sztrykować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztrykowała; bydziesz sztrykować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztrykowała; bydzie sztrykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztrykowały; bydymy sztrykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztrykowały; bydziecie sztrykować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztrykowały; bydōm sztrykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztrykowało; byda sztrykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztrykowało; bydziesz sztrykować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztrykowało; bydzie sztrykować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztrykowany
rzeczownik odczasown.sztrykowani
Rybnik

POL: robić coś na drutach z wełny, włóczki itp.

Jo rada dziwōm sie na telewizōr, a przi tymu sztrykuja jaki cwiter, abo szal.

Starka poradzōm sztrykować taki piykne cwitry, ale już ich przi tymu ôczy bolōm.

 

Podej dalij…