sztwierć

sztwierć – ćwierć, ćwiartka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztwierć
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztwierci
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztwierci
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztwierć
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztwierciōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztwierci
Wołacz l. poj. Ty…sztwiercio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztwierci
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztwierci
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztwerciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztwierci
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztwierciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztwierciach
Wołacz l. mn. Wy…sztwierci
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) ćwierć, 1/4 czegoś: (2) piętnaście minut po pełnej godzinie, kwadrans po. Mōwimy: sztwierć na: drugo (1:15), piōnto (4:15), dziesiōnto   (9:15).

 

SI: Sam brakuje całej sztwierci tej dorty, kery tela zjod?

PL: Tutaj brakuje całej ćwierci tego tortu, kto tyle zjadł?

 

SI: Wy sie podzielcie tōm sztwierciōm, a my sie podzielymy drugōm, bo pōł blachy tego kołocza my dostali.

PL: Wy podzielcie się tą ćwiartką, a my podzielimy się drugą, bo pół blachy tego kołacza dostaliśmy.

 

SI: Jak mōm na dziyń, to stowōm ô sztwierć na szōsto.

PL: Kiedy mam na ranną zmianę, to wstaję piąta piętnaście.

 

SI: Dzisiej przida z roboty ô sztwierć na sztworto, tōż sie mogymy chytać roboty zarozki potym.

PL: Dzisiaj przyjdę z pracy o piętnastej piętnaście, więc możemy brać się do pracy zaraz potem.

 

Podej dalij…