sztwortkowy

sztwortkowy – czwartkowy (pol.)

przymiotniksztwortkowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...sztwortkowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...sztwortkowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...sztwortkowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... sztwortkowi; sztwortkowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...sztwortkowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...sztwortkowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...sztwortkowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...sztwortkowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...sztwortkowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...sztwortkowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...sztwortkowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...sztwortkowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... sztwortkowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... sztwortkowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
sztwortkowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...sztwortkowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... sztwortkowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..sztwortkowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... sztwortkowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
sztwortkowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... sztwortkowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
sztwortkowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...sztwortkowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...sztwortkowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...sztwortkowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...sztwortkowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...sztwortkowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..sztwortkowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...sztwortkowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...sztwortkwych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...sztwortkowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sztwortkowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sztwortkowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sztwortkowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztwortkowi; sztwortkowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztwortkowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: We Rybniku mōmy sztwortkowe frefy ze ślōnskōm godkōm.

PL: W Rybniku mamy czwartkowe spotkania z mową śląską.

 

SI: Wejź se te sztwortkowe mlyko, bo te strzodowe już może być kwaśne.

PL: Weź sobie to czwartkowe mleko, ponieważ to środowe może już być kwaśne.

Podej dalij…