sztych

sztych – głębokosć wbicia szpadla (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztych
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztycha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztychowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztych
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztychym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztychu
Wołacz l. poj. Ty…sztychu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztychy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztychōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztychōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztychy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztychami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztychach
Wołacz l. mn. Wy…sztychy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik
POL: (1) gębokość wbicia jednego szpadla; (2) w kartach…

 

To styknie na dwa sztychy zakopać tyn kabel.

Przeryj to tak płytko na pōł sztycha.

 

Podej dalij…