sztynder

sztynder – stojak, wieszak, hydrant stojący (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztynder
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztynra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztyndrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztynder
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztyndrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztyndrze
Wołacz l. poj. Ty…sztyndrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztyndry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztynrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztyndrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztyndry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztyndrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztyndrach
Wołacz l. mn. Wy…sztyndry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Woda nōm wyschła we studni, tōż muszymy sam do sztyndra chodzić z kiblami.

PL: Woda nam wyschła w studni, więc musimy tutaj do hydrantu chodzić z wiadrami.

 

SI: Powiyś se tyn mantel sam na sztyndrze.

PL: Powieś sobie ten płaszcz tutaj na wieszaku.

 

 

Podej dalij…