sztyrnostka

sztyrnostka – czternastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztyrnostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztyrnostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztyrnostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztyrnostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztyrnostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztyrnostce
Wołacz l. poj. Ty…sztyrnostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztyrnostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztyrnostek; sztyrnostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztyrnostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztyrnostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztyrnostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztyrnostkach
Wołacz l. mn. Wy…sztyrnostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)sztyrnostkowy

 

Dej mi sam sztyrnostka, bo to zas j jakos inkszo szruba.

Dzisio płaciyli na grubie sztyrnostka, tōż jutro zaś niy pudziy wlyź do żodnego sklepu.

Wziōn żech se nōmera sztyrnostka, bo trzinostki żech niy chcioł.

 

Podej dalij…