szumniejszy

szumniejszy – okazalszy (pol.)

przymiotnikszumniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...szumniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...szumniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...szumniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... szumniejsi; szumniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...szumniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...szumniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...szumniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...szumniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...szumniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...szumniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...szumniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...szumniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... szumniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... szumniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
szumniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...szumniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... szumniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..szumniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... szumniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
szumniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... szumniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
szumniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...szumniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...szumniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...szumniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...szumniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...szumniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..szumniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...szumniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...szumniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...szumniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...szumniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...szumniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... szumniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...szumniejsi; szumniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...szumniejsze
stop. równy przymiotn.. szumny
przysłówek (jak? jako?)szumniejszy; szumniyj

 

Zawiōńż tyn puket jakōm szlajfkōm, to bydzi jeszcze szumniejszy.

Dycko mōm te kwiotki w zegrodzie szumniejsze, ale latoś pojechała żech na pōnć, a chłop mi ich niy podlywoł.

 

Podej dalij…