szusblech

szusblech – błotnik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szusblech
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szusblecha
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szusblechowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szusblech
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szusblechym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szusblechu
Wołacz l. poj. Ty…szusblechu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szusblechy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szusblechōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szusblechōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szusblechy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szusblechami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szusblechach
Wołacz l. mn. Wy…szusblechy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejź, przikrynć se tyn szusblech, bo go stracisz.

PL: Weź, przykręć sobie ten błotnik, bo go zgubisz.

 

SI: Kaj żeś to strzaskoł tyn szusblech we aucie?

PL: Gdzie to rozbiłeś ten błotnik w samochodzie?

 

 

Podej dalij…