szwajsaparat

szwajsaparat – spawarka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwajsaparat
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajsaparatu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajsaparatowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwajsaparatu
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwajsaparatym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwajsaparacie
Wołacz l. poj. Ty…szwajsaparacie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwajsaparaty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajsaparatōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajsaparatōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwajsaparaty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szwajsaparatami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwajsaparatach
Wołacz l. mn. Wy…szwajsaparaty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Coż to mosz za szwajsaparat, co zicherōngi przi niymu lecōm.

PL: Co to masz za spawarkę, że bezpieczniki przy niej się odłączają.

 

SI: Niy stawiej tego szwajsaparatu na mokrym, bo cie pokopie.

PL: Nie stawiaj tej spawarki na wilgotnym podłożu, bo cię prąd porazi.

 

SI: Prziniyś szwajsaparat a poszwajsuj mi tyn hynkel we karze.

PL: Przynieś spawarkę i pospawaj mi ten uchwyt w taczce.

 

Podej dalij…