szwajser

szwajser – spawacz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwajser
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajsera
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajserowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwajsera
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwajserym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwajserze
Wołacz l. poj. Ty…szwajserze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwajsery
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajserōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajserōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwajserōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…szwajserami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwajserach
Wołacz l. mn. Wy…szwajsery
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Musisz to zaniyś jakimu szwajserowi, bo jo ci to moga yno tak poheftować, ale szwajsować dobrze niy poradza.

PL: Musisz to zanieść do jakiegoś spawacza, bo ja mogę ci to tylko tak pokleić, ale spawać dobrze nie potrafię.

 

SI: To je gus, tōż tego ci szwajser niy poszwajsuje.

PL: To jest żeliwo, więc tego spawacz ci nie pospawa.

 

 

Podej dalij…