szwoczka

szwoczka – krawcowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwoczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwoczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwoczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwoczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwoczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwoczce
Wołacz l. poj. Ty…szwoczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwoczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwoczek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwoczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwoczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szwoczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwoczkach
Wołacz l. mn. Wy…szwoczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

PL: Dzisio musza iś do szwoczki, pasowac klajd,  co mi szyje.

PL: Dzisiaj muszę pójść do krawcowej, przymierzyć suknię, którą mi szyje.

 

SI: Jo już mōm sztof na klajd u szwoczki zaniesiōny.

PL: Ja mam już materiał na suknię zaniesiony u krawcowej.

 

SI: Szwoczka mo tam roztomańte mustra, to ci doradzi.

PL: Krawcowa ma tam rozmaite wzory, więc ci doradzi.

 

Podej dalij…